Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu

BÖLÜM – 2

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

İkinci Bölüm

Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu, Türleri, Derecelendirilmesi ve Muafiyetler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu

Madde 5- Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi personelin bu belgelerini, görevleri sırasında yanlarında bulundurmaları ve yapılacak denetimlerde ibraz etmeleri zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri

Madde 6- Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir.

Bunlar faaliyet alanlarına göre;

 • a) ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
 1. ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
 2. ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
 3. ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
 4. ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
 1. ODY1 belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı: https://www.udybelgesi.com/ody1_belgesi.asp
 2. ODY2 belgesi yurtiçi yolcu taşımacılığı
 3. ODY3 belgesi uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
 4. ODY4 belgesi yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı: https://www.udybelgesi.com/ody4_belgesi.asp
 • c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
 1. SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı
 2. SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
 3. SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
 4. SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
 5. SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı olarak düzenlenir ve verilir.

Mesleki Yeterlilik Belge Türlerinin Derecelendirilmesi

Madde 7- Mesleki Yeterlilik Belge türlerinin derece itibarıyla birbiri ile münasebetleri aşağıdaki gibidir;

ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,

ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,

ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü

ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,

SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü, almış kabul edilir.

Herhangi bir tür Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin başka tür Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için;

 • a) Talep ettiği Mesleki Yeterlilik Belgesi türüne ait şartları haiz olması,
 • b) Eğitim müfredat programlarına göre gerekiyor ise fark derslerine devam ederek yapılacak sınavlarda başarılı olması, gerekir.

Mesleki Yeterlilik Eğitiminden Muafiyet

Madde 8- Aşağıdaki vasıflara sahip olanlardan;

 • a) Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları kaydıyla;
 1. Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle bölge müdürü, daire başkanı veya daha üst ünvanla görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
 3. ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler, mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
 • b) Yüksek okul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ody belgesi türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Bakanlık gerektiğinde birinci fıkranın (a) bendinin (1) nolu alt bendi kapsamına giren eğitimleri veren üniversite/yüksek okulların ilgili bölümlerinin isim listesini bir tebliğ ile yayımlar.

Mesleki Yeterlilik Eğitiminden ve Sınavından Muafiyet

Madde 9- Aşağıdaki vasıflara sahip olanlar mesleki yeterlilik eğitiminden ve sınavından muaftırlar. Bunlara, talep etmeleri halinde doğrudan;

 • a) Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlara talep ettikleri ODY,
 • b) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Bölge Müdürü, Daire Başkanı veya daha üst ünvanla görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde Daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlara talep ettikleri ODY,
 • c) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlara talep etmeleri halinde ilgili SRC, türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Bakanlık gerektiğinde (c) bendi kapsamına giren eğitimleri veren üniversite/yüksek okulların ilgili bölümlerinin isim listesini bir tebliğ ile yayımlar.

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 1
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 3
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 4
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 5
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 6
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 7
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 8

Yazı ile ilgili yorum yapabilirsiniz.