SRC Belgesi Deneme Sınavı – 7

Src Deneme Soruları-7

61-Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

Daha Fazla Src Sorusu Çözmek için https://www.srcbelgesi.co/sinav-hazirligi.php adlı siteyi ziyaret edebilirsiniz.

62-Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

A) Dikkat
B) Mizaç
C) Panik
D) Sükunet

63-CMR Konvansiyonuna göre kararlaştırılan zaman limiti yoksa taşımacının yükü almasından sonra kaç gün içinde yükün teslim edilmemiş olması halinde yük kaybolmuş sayılır?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90

64-CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?

A) Malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi
B) Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin, müsaade edilebilecek süreyi aşması
C) Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
D) Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi

65-Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracı hızlı kullanmak
B) Aracı hızlı kullanmamak
C) Yağ seviyesini kontrol etmemek
D) Ani ve sert kalkış yapmak

66-Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

A) Motivasyon
B) Refleks
C) Algıda seçicilik
D) İletişim

67-Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur

68-Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

69-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

A) Elkonulur
B) Alıkonulur
C) Tasfiye edilir
D) Hiçbiri

70-Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 154
B) 177
C) 156
D) 159

Cevap Anahtarı

61-D  62-A  63-C  64-D  65-D  66-C  67-A  68-B  69-A  70-D

SRC Belgesi Deneme Sınavı – 1
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 2
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 3
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 4
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 5
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 6
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 8
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 9
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 10