SRC Belgesi Deneme Sınavı – 6

Src Deneme Soruları-6

51-ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 2
B) Sınıf 4.1
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 6.1

Daha Fazla Src Sorusu Çözmek için https://www.srcbelgesi.co/sinav-hazirligi.php adlı siteyi ziyaret edebilirsiniz.

52-Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C) Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D) Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur

53-Aşağıdaki belgelerden hangisi transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması için kullanılan belgelerden değildir?

A) ATA Karnesi
B) TIR Karnesi
C) Hamule senedi
D) Eşya Manifestosu

54-Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri

55-Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Karamsar
B) Kendine güvenen
C) Soğukkanlı
D) Kendine güvenmeyen

56-Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

A) Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B) Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C) Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D) Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak

57-Aşağıdakilerden hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?

A) Yola çıkmadan önce far ve stop lambalarının temizlenmesi
B) Dörtlü flaşörlerin yakılması
C) Takip mesafesinin 3 kata çıkartılması
D) Kısa huzmeli farların yakılması

58-Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

59-Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?

A) Araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
B) Yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
C) Yükün menşei İtalya, aracın plakası Türk, boşaltma yapılacak ülke İran
D) Yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma yapılacak ülke İran

60-Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A) 1/500
B) 1/1000
C) 1/5000
D) 1/10000

Cevap Anahtarı

51-A  52-B  53-C  54-D  55-C  56-B  57-B  58-C  59-C  60-A

SRC Belgesi Deneme Sınavı – 1
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 2
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 3
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 4
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 5
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 7
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 8
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 9
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 10

Yazı ile ilgili yorum yapabilirsiniz.