SRC Belgesi Deneme Sınavı – 4

Src Deneme Soruları-4

31-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

A) Azami dingil ağırlığı
B) Dingil ağırlığı
C) Gabari
D) Taşıma kapasitesi

32-Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir
B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar
D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar

33-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Özmal taşıt sayısı kadar
C) Özmal taşıt sayısının 2 katı
D) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar

34-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz

35-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

A) M1
B) M2
C) M3
D) M4

36-Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi

37-Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.”

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.

38-Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
D) Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir.

39-Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

A) Direksiyon mili yamulur.
B) Direksiyon kovanı eğilir
C) Arka lastikler yandan aşınır
D) Ön lastikler içten ve dıştan aşınır

40-Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Reaksiyon mesafesi
D) İntibak mesafesi

src sınav soruları

Cevap Anahtarı

31-D  32-B  33-D  34-D  35-B  36-B  37-C  38-C  39-D  40-B

SRC Belgesi Deneme Sınavı – 1
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 2
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 3
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 5
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 6
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 7
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 8
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 9
SRC Belgesi Deneme Sınavı – 10

Yazı ile ilgili yorum yapabilirsiniz.