Risk değerlendirmesi Nedir? Amacı nedir?

Risk değerlendirmesinin amacının ne olduğunu ve neden şirkette güvenliğin temelinde düşünülenlerden biri olduğunu birlikte çerçevelemeye çalışalım. Yazımızda risk değerlendirmesi nedir ve amaçları nelerdir bunları anlatacağız.

Risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi nedir?

Kısaca Risk değerlendirmesi nedir? Risk değerlendirmesi ya da risk yönetimi bir işyerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının, sebeplerinin önceden belirleyebilmek için  uygulanan işlemlerin toplamına “risk değerlendirmesi” denir.

Risk değerlendirmesinin amacı nedir sorusuna girmeden önce, risk değerlendirmesinin ne anlama geldiğini anlamak iyidir.

Bir makinede beklenecek bakım faaliyetleri ile bir benzerini yapabileceğiz. Günde 24 saat çalışan bir makineniz olduğunu varsayalım. Bu makine her gün belirli sayıda parça üretiyor ve bunları satarak “geçiminizi sağlamayı” başarıyorsunuz. Daha sonra, zaman geçtikçe, satmak ve daha fazla kazanmak için üretilen parça sayısını artırmak akla gelebilir.

Bunu yapmak için, bazı bileşenleri değiştirerek bu makineye elinizi koyacaksınız. Bunu yaparken, muhtemelen bu küçük üretken faaliyetten büyük bir avantaj elde edebileceksiniz.

Bununla birlikte, her şey gibi, bakım hakkında da düşünmek zorunda kalacağımızı söyleyebiliriz.

Risk değerlendirme amacı

Risk değerlendirme amacı

Risk değerlendirme amacı

Aslında, eğer o makine kırılacak olsaydı, büyük sorunlar olurdu. Tek gelir kaynağımız olduğu ve kesinlikle açlıktan ölmek istemediğimiz için ne yapacağız?

Elbette bunun olmasını önlemek için elimizden geleni yapacağız. Bu yüzden bir dizi bileşeni değiştirmek için kurallar koyacağız.

Ancak, bu kuralları belirleyebilmek için öncelikle makineleri derinlemesine bilmemiz gerekecek. İkincisi, makinelerin hangi parçalarının diğerlerinden daha fazla aşınmaya maruz kalacağını bilmek zorundayız. Yani, bunlardan hangisi için kırılma riski daha büyüktür vb.

Ancak o zaman gidip gerçekten etkili bir bakım programına sahip olabiliriz.

Burada, makinenin bozulmasına ve göreceli kırılma kolaylığına yol açabilecek tüm bileşenleri incelemenin amacı olduğunu söyleyebiliriz. Oluşan başarısızlıkların ciddiyetinin yanı sıra risk değerlendirmemiz de olacaktır. Bu risk değerlendirmesinin amacı hiçbir zaman kesinti olmamasını sağlamak olacaktır.

İşyerinde güvenlik nasıl sağlanır?

İşyerindeki işçilerin güvenliği ve sağlığı yerine şimdi düşünerek risk değerlendirmesi ile neyin kastedildiğini iyi tespit edebiliriz. Bu, çalışanların işlerini ödünç verdikleri kuruluşta mevcut olan tüm olası risklerin, dolayısıyla hem sağlık risklerinin hem de güvenlik risklerinin bir analiz faaliyetidir.

Bu risk değerlendirmesinin amacı açıkça uygun önleme ve koruma önlemlerini bulmak olacaktır. Maruz kalan işçiler için iş güvenliği seviyelerinin zaman içinde iyileştirilmesini sağlamaya yönelik önlemlerin bir zaman çizelgesinden başka bir şey olmayan “İyileştirme Planı” olarak adlandırılan şeyin geliştirilmesinin yanı sıra.

Risk değerlendirmesinin amacı olarak güvenlik

Bu nedenle, işyerinde mevcut olan belirli riskleri değerlendirme faaliyetinin ne kadar önemli olabileceğini anlıyoruz. Bu faaliyet temel olarak bir yandan şirketin ve özellikle işverenlerin mevcut durum hakkındaki farkındalığını temsil etmektedir. Risk değerlendirmesinin amacı, çeşitli önleme ve koruma önlemlerini yönlendirmek ve bunlara öncelik vermektir.

Ayrıca zamanla kabul edilecek bir iyileştirme planı hazırlayacağız. Bu nedenle tüm bunlar şirket güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Yasanın işverene şahsen emanet etmesi o kadar önemli bir faaliyettir.

Tabii ki, bunu ileriye taşımak için, yetkililer ya da önleme ve koruma servisi başkanı gibi işbirliği yapmak üzere başka birçok profesyonel çağrılabilir. Ancak, iş yeri güvenliği ikinci sorumluluğundadır. Tabii ki, bu profesyonellerin sağlık gözetimi, yetkili bir doktor düşüncesi gibi faaliyetleri resmi tamamlar, ancak iyi bir risk değerlendirmesinin yerini alamaz.

Değerlendirme hakkında konuştuğumuzda, olası tüm risk faktörlerini dikkate alan bir şey ifade ettiğimizi de unutmayın. Ayrıca, örneğin, işle ilgili stres riski.

Sonuç olarak

Bu nedenle risk değerlendirmesinin nihai amacının şirketteki işçilerin güvenliğini sağlamak olduğunu gördük. Bu uzun ve zorlu süreçte risk değerlendirmesi atılacak ilk ve temel adımdır.

Bunun nedeni, yalnızca ciddi ve eksiksiz bir risk değerlendirmesi sayesinde iş durumunu “resmetmek” mümkün olacaktır. Bunu yaparken yapılacak müdahalelerin önceliklerini belirleyebileceğiz. İkincisinin türlerinin yanı sıra.

Kısacası, nihayetinde, risk değerlendirmesinin amacının, uygun önleme ve koruma önlemlerinin belirlenmesini sağlayan bir aracı temsil etmek olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık ve güvenlik düzeylerinin zaman içinde iyileştirilmesini sağlayacak önlemler programının geliştirilmesine izin vermenin yanı sıra.

Tam da bu son nokta ile ilgili olarak, “zaman içerisinde iyileşme” den bahsettiğimiz için, bu değerlendirmeyi periyodik olarak güncellemenin ve gözden geçirmenin gerekli olacağını söylemeye gerek yok. Bu, daha iyi bilinen “son teknoloji” kavramıyla da bağlantılı olan temel bir kavramdır. Aslında, güvenlik önlemleri konusunda “en son teknolojiyi” sağlamak işverenin görevi olacaktır.

Şimdilik burada duruyoruz ve bundan sonraki bir yazıyla “son teknoloji” nin ne demek olduğunu daha da derinleştirmeyi öneriyoruz, böylece bu konuda şüphemiz olmasın. Yakında görüşürüz!

Risk değerlendirmesi Nedir ve Risk değerlendirmesi amacı hakkında vereceğimiz bilgiler şimdilik bu kadar.

Twitter adresimiz: https://twitter.com/yeniumitsrc