Kategori: Genel

Show Posts in

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 2

BÖLÜM – 2 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği İkinci Bölüm Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu, Türleri, Derecelendirilmesi ve Muafiyetler Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu Madde 5- Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi personelin bu belgelerini, görevleri sırasında yanlarında bulundurmaları ve yapılacak denetimlerde ibraz etmeleri zorunludur. …

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık …

Src belgesi nedir?

Src Belgesi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ in yürürlüğe girdiğinden “Araç sahibi olsun veya olmasın, Ticari Taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin src belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. SRC belgesi (Ticari Araç kullanım Belgesi) olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü …

SRC Belgesi Deneme Sınavı – 10

Src Deneme Soruları-10 91-“Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.” Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir? A) Sürüş uygunluğu B) Sürücü nitelikleri C) Sürücü kapasitesi D) Motor beceriler 92-Tehlikeli eğimde iniş …

SRC Belgesi Deneme Sınavı – 9

Src Deneme Soruları-9 81-Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları. B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları. C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları …