Kategori: Genel

Show Posts in

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 7

BÖLÜM – 7 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Yedinci Bölüm Denetim ve İdari Müeyyideler Denetim Madde 43- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, …

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 6

BÖLÜM – 6 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Altıncı Bölüm Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi, Değiştirilmesi ve Ücretler Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması Madde 38- Eğitim merkezlerince, eğitimi tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi onaylanarak verilir. Bunlardan mesleki yeterlilik belgesi …

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 5

BÖLÜM – 5 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Beşinci Bölüm Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavları ile İlgili Esaslar Sınavların İlanı Madde 29- Sınavlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir. Sınava Giriş Şartları Madde 30- Sınavlara katılabilmek için; a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi veya …

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 4

BÖLÜM – 4 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Dördüncü Bölüm Mesleki Yeterlilik Eğitimi ile İlgili Esaslar Eğitim Merkezinin Nitelikleri Madde 19- Eğitim Merkezinde aşağıdaki kısımların bulunması şarttır. a) Derslik (en az 3 adet), b) Öğretmenler odası c) Sorumlu yönetici odası, d) Büro hizmetleri odası, e) Tuvalet, …

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 3

BÖLÜM – 3 Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile İlgili Esaslar Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Madde 10- Mesleki yeterlilik eğitimi verecek gerçek ve/veya tüzel kişilerin Bakanlıktan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almaları zorunludur. Mesleki Yeterlilik Eğitimi …