Üst Düzey Yönetici Belgesi Nasıl Alınır?

Üst Düzey Yönetici Belgesi

Üst Düzey Yönetici Belgesi

Üst düzey yönetici belgesi nasıl alınır ve alma şartları nelerdir? Karayolu üzerinde faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticilerinden biri olabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde kıdemli yol yöneticisi olmak mümkün değildir. Bu nedenle sürücü kursuna başvurmadan önce gerekli şartları sağlayıp sağlamadığınızı tespit etmeniz gerekmektedir.

Üst Düzey Yönetici Sertifikası için aranan şartlar:

• Lise diploması veya dengi bir diplomaya sahip olmalısınız.
• Yönetmelik de belirlenen kategorilerde sabıka kaydınız olmamalıdır. Üst düzey yönetici belgesi alabilmeniz için gerekli şartlar bunlardır.

Eğitim Süresi

Üst düzey yönetici belgesi almak istediğiniz materyale göre değişiklik göstermektedir. Bir belgenin oluşum süresi kısa olabilirken diğerinin oluşum süresi daha uzundur. Bu durum yapılan malzemenin zorluğuna göre değişmektedir. ÜDY belgeleri arasında da kurs farklılıkları bulunmaktadır. Tüm materyaller aynı dersleri içermez.

Üdy Sınav Aşaması

Üdy Sınav Aşaması

Sınav Aşaması

Sınavı düzenleyen ve yetkili kuruluş Milli Eğitim Bakanlığıdır. Testte çoktan seçmeli 40 soru belirir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Her soru 2,5 ayrı puan değerindedir. Yanlış işaretlenen cevaplar doğru cevabınızı etkilemeyecektir. Özetle, 40 sorudan 28’ini doğru yanıtlayan adaylar sınavı kazanmış sayılır ve üst düzey yönetici olmaya hak kazanırlar.

Onay ve Kayıt Aşaması

Sınava girmeye hak kazanan adayların, Ulaştırma Bakanlığı’nın Halk Bankası’ndaki döner sermaye hesabına kayıt ücreti yatırmaları gerekmektedir. Başvuru ücretini yatıran adaylara kart gönderilmeyecektir. Sahibinin kıdemli memur belgesi turkiye.gov.tr adresinde kayıtlıdır ve istenmesi halinde barkotlu belgeleri ibraz edebilir.

ÜDY Belgesinin Alanların Alacağı Unvan ve Çalışma Ortamı

Üst düzey yöneticiler aldıkları sertifikayı ömür boyu kullanabilirler (eğer olağandışı bir şey bozmazlarsa). Bu süre içinde nerede çalışacakları ve unvanları kanunla belirlenir. Kıdemli sertifika sahibinin unvanları:
• Genel Müdür,
• Genel Koordinatör
• Genel Sekreter
• Yönetim Kurulu Üyesi veya Başkanı

ODY belgesi sahiplerinin unvanları:

• Müdür
• Şef
• Uzman,
• Operasyon Yöneticisi

Sınavın 70 puan barajını geçenler bu materyalleri almaya hak kazanırlar. Üst düzey yönetici belgesi almak için tüm şartlar sağlandıktan sonra gerekli belgeler ilgili birimlere teslim edilir.
Üst Düzey Yönetici İşe Alım Belgesi Gereklilikleri
Üst düzey yönetici belgesi alınabilmesi için belirli şartların ve düzenlemelerin belirlediği şartlara uygun olarak şekillendirme sürecinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Şartlardan biri lise diplomasına veya dengi bir diplomaya sahip olmaktır. Her belgenin farklı oluşum dönemleri vardır. Bu eğitime katılmak ve belirtilen saatlerde tam katılım zorunludur. Başka bir deyişle, program konularına orantılı olarak katılmak esastır.

ÜDY Sertifikasını Kimler Alabilir?

18 yaşını doldurmuş kişiler, En az lise veya dengi bir diplomaya sahip olanlar alabilir. Ayrıca; Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan adli sicil bilgilerinizin ilgili bölümlerinde sabıka kaydınız bulunmamalıdır.

ÜDY Sertifikası Hakkında

Yönetmelikte bir bitiş tarihi belirtilmediği için üst düzey yöneticiler ömür boyu geçerlidir. Üst düzey yönetici belgesi ile yalnızca bir şirketin çalışmasına izin verilir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın özel ulaşım hizmetlerine yönelik eğitim ve mesleki gelişim kurslarına ilişkin sayılı Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasına göre toplam dört sınav hakkı bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaşım Hizmetleri Eğitim ve Mesleki Gelişim Kursları Yönetmeliğinin 17. maddesinin ikinci fıkrasına göre okula devamsızlık, 1/5 ders saatinden fazla katılmayanların kurslarına kayıtları kaldırılacaktır. ÜDY’nin kiralama konsepti yoktur. Pratikte bu malzeme ile çalışmak gereklidir. Aksi takdirde belgenin imhası ve diğer yaptırımlar da devreye girmektedir.

Çalışanlar İçin Harekete Geçmelisiniz ÜDY-ODY

6 aylık bir süre çok kısıtlı bir süredir. İşin sonunda gerekli görevleri tamamlamazsanız ağır para cezasına çarptırılabilir, izinsiz tutuklanabileceğiniz için çalışma yeteneğinizi kaybedebilirsiniz. Bahsedilen nedenlerle bakanlık tarafından iptal edilen binlerce yetki belgesi vardır. Bu çalışma, ÜDY-ODY belgesi sahiplerinin Karayolu Trafik Yönetmeliği çerçevesinde ön uyarı ve muayene yapabilmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu kişilerin nerede okuduklarını ve uluslararası geçerliliğe sahip başka belgelere sahip olup olmadıklarını öğrenmek de önemlidir. Çünkü bu soruyu dikkatlice inceledikten sonra harekete geçmek önemlidir.

Kurumunuzda hâlihazırda bir ODY-ÜDY elemanı yoksa ve aradan 6 ay geçmişse, ceza almamak için şimdiden eleman aramaya başlamalısınız. Ayrıca alanında uzman kaliteli eğitim kurumlarından tavsiyeler alarak işinizin doğru yolda olduğundan emin olabilirsiniz.
ÜDY-ODY Belgesi işletilmesinin Önemi

ÜDY-1, ÜDY-2, ÜDY-3, ÜDY4 / ODY-1, ODY-2, ODY-3, ODY-4 belgelerin türüne göre firmaların Türkiye Cumhuriyeti sahip oldukları yetki belgesinin türüne göre UDY ve ODY belgesine sahip kişileri çalıştırmakla yükümlüdürler. Yetki belgelerinin çoğu T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alındığı için FDP ve ODY belgelerine sahip kişilerin çalıştırılması zorunlu olduğundan, ÜDY-ODY belgelerine sahip olanların değeri, son zamanlarda alanda yükseliş ve kalıcı istihdam talebi vardır.