Yönetmelikler

Src Belgesi Eğitimleri

Src Belgesi Eğitimi

Bu tebliğin amacı, işçiler için Mesleki Eğitim Kurumu mesleki yeterlilik belgesi alınmasını gerektiren tehlikeli ve çok tehlikeli meslekleri tespit etmek ve yayımlanmasını sağlamaktır.

Psikoteknik İle İlgili Yönetmelik

Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan türden trafik suçları işleyen sürücüler ile diğer mevzuata göre psikoteknik açıdan sağlıklı olması gereken sürücüler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzman muayenesine tabi tutulur. ekli Çizelge 4 . Yapılan inceleme sonucunda durumu uygun bulunan sürücülerin belgeleri kanunun ilgili maddelerinde belirtilen süreler sonunda iade edilir.

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması İle İlgili Yönetmelik

Bu yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin kamuya açık yollarda taşınmasıdır. bu faaliyetleri güvenli ve düzenli bir şekilde insan sağlığına, diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden yürütmek ve katılmak; Tehlikeli madde taşıyan her türlü taşıtların göndericileri, alıcıları, göndericileri, göndericileri, boşaltıcıları, paketleyicileri, tank-konteyner/portatif tank operatörleri, taşıyıcıları ve sürücülerinin sorumluluk ve görevleri ile ilgili prosedür ve politikaları oluşturmak.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Bu yasanın amacı; Karayolu taşımacılığını ülke ekonomisinin gereklerine uygun olarak düzenlemek, taşımada düzen ve güvenliği sağlamak, taşıma şirketleri, acenteler ve taşıma komisyoncuları, nakliye antrepo ve yük işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, niteliklerini, haklarını belirlemek karayolu taşımacılığı ve diğer taşıma sistemlerinin niteliklerini, hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla taşımacılıkta çalışanların ve yükümlülükleri. Amaç, birlikte çalışmalarını, birbirlerini tamamlamalarını ve mevcut imkanların daha etkin kullanılmasını sağlamaktır.

Karayolu ile yapılan tehlikeli mal kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi sitesine bakarak bilgi edinebilirsiniz.